Политика за личните данни

Защитата на личните Ви данни е важна за компания Nakit.bg.

Лична информация

Не е необходимо да предоставяте каквато и да било лична информация, докато разглеждате уебсайта. Понякога обаче може да имаме нужда от допълнителна информация за Вас.

Има определени ситуации, в които изискваме лична информация. Например, трябва да ни кажете Вашето име и email адрес, за може да наш представител да се свърже с Вас. Това може да се случи, когато направите поръчка или когато е необходимо да уточним детайли по нея..

Силно подчертаваме обаче, че Nakit.bg не споделя лична информация с трети страни.

Log файлове и статистики

Nakit.bg събира log файлове и статистики само за административни цели и подобряване на уеб сайта.

E-mails

Nakit.bg използва самостоятелен email център за комуникация с потенциални клиенти, но само ако те са установили контакт с наш представител преди това.

Nakit,bg не разпространява или препредава каквато и да е кореспонденция, както и не предоставя email адреси на трети страни.

Върни До Горе